Najlepsze profesjonalne antyradary i antylasery

Dwa antyradary w jednym aucie?

Dwa antyradary w jednym aucie?

Osoby zaznajomione z tematyką wykrywaczy radarów wiedzą, że fałszywe alarmy mogą być spowodowane przez inny antyradar pracujący w pobliżu. Ale sam fakt, że dwa wykrywacze nie wywołują wzajemnie fałszywych alarmów nie oznacza, że nie wpływają na siebie. Znajdziesz tu kilka powodów, dlaczego nie powinieneś używać dwóch wykrywaczy jednocześnie w jednym samochodzie.

 

 

1. Może to „oszukać” filtrowanie fałszywych alarmów

 

Podsumowanie:
Wykrywacz A „widzi” radar policyjny i jednocześnie sygnał, który wycieka z drugiego wykrywacza w samochodzie, wykrywacza B. Antyradar A „myśli”, że sygnał radaru policyjnego także jest „wyciekiem” z wykrywacza B, więc powstrzymuje się od wszczynania alarmu. Skutkuje to zmniejszeniem zasięgu lub nawet całkowitym brakiem alarmów z wykrywacza A.

Szczegóły:
Wykrywacze radarów przemiatają pasma radarowe w poszukiwaniu sygnałów z radarów policyjnych. Ale, co nie jest taką oczywistością, przemiatają także inne częstotliwości nieużywane przez radary policyjne i jeśli znajdą tam sygnał to mogą powstrzymywać się z alarmem lub nawet go nie sygnalizować. Jest to wynikiem procedur filtrujących, które mają za zadanie przeciwdziałanie fałszywym alarmom w paśmie Ka, które są powodowane przez inne wykrywacze. Takie działanie przynosi bardzo dobre skutki w normalnych warunkach, jednak w przypadku, gdy niedaleko pracuje inny wykrywacz może to skutkować zmniejszeniem zasięgu lub całkowitym zablokowaniem alarmów.

Wykrywacze superheterodynowe posiadają tzw. „lokalny oscylator” (skrótowo LO). LO generuje sygnał radarowy, który jest używany do obniżania częstotliwości wykrywanego sygnału radarowego. Ponieważ LO generuje sygnał we wnętrzu wykrywacza, to w większości przypadków jego sygnał „wycieka”, czyli jest „emitowany” z wykrywaczy. Wiele spotykanych na drogach wykrywaczy mają pierwszy LO, który pracuje w zakresie 11GHz÷12GHz. Problemem jest to, że te LO są także źródłem „harmonicznych” sygnałów o częstotliwości będącej wielokrotnością częstotliwości LO. Więc, posługując się klasycznym przykładem, LO pracujący na 11,558GHz będzie źródłem harmonicznej na 34,674GHz [3 harmoniczna – przypis tłumacza], dokładnie w zakresie pracy, np. radaru Stalker Ka.

Jest to, więc źródłem problemów, z którymi muszą sobie poradzić producenci antyradarów: muszą filtrować fałszywe alarmy w paśmie Ka, których źródłem są inne wykrywacze na drodze, a jednocześnie udostępniać świetne zabezpieczenie przed radarami pracującymi w paśmie Ka.

Szczęśliwie mają oni w zanadrzu odpowiednie narzędzie. W powyższym przykładzie poza sygnałem Ka o częstotliwości 34,674GHz, występuje także sygnał o podstawowej częstotliwości oscylatora, czyli 11,558GHz i drugiej harmonicznej na 23,116GHz [warto zauważyć, że częstotliwość podstawowa i druga harmoniczna leżą poza standardowymi pasmami radarowym – przypis tłumacza]. Te sygnały nie będą występowały wspólnie z sygnałem rzeczywistego radaru policyjnego, który generuje tylko sygnał w paśmie Ka. Więc jeśli wykrywacz widzi sygnał w okolicy 34,674GHz, to może spojrzeć czy występują jednocześnie sygnały w okolicy 11,558GHz lub 23,116GHz. Jeśli jeden z nich lub oba występują, to wykrywacz będzie wiedział, że sygnał w paśmie Ka jest harmoniczną innego wykrywacza a nie radaru, więc może nie zasygnalizować alarmu.

Przykładowo, jeśli dodatkowe sygnały są wykrywane w paśmie 11GHz lub/i 22GHz, to niektóre wykrywacze mogą nawet „zablokować” pasmo Ka lub jego część na jakiś czas po to by nie sygnalizować fałszywych alarmów na danym obszarze.

Cały mechanizm jest dość skomplikowany:

– scenariusz z częstotliwością 11,558GHz wspomniany powyżej jest tylko jednym przykładem. Jest kilka schematów częstotliwości używanych przez różne wykrywacze, które muszą być uwzględnione przez producentów by eliminować fałszywe alarmy w pasmach K/Ka powodowane przez inne antyradary.

-oscylatory w wykrywaczach mogą „pływać” po częstotliwościach
-oscylatory w niektórych wykrywaczach mogą na chwilę „parkować” na pewnych częstotliwościach w trakcie „pływania”
Inną techniką, która jest czasami używana w wykrywaczach polega na tym, że przyglądają się one krótkim, powtarzającym się impulsom radarowym na pewnych częstotliwościach, które mogą wskazywać na występowanie „pływającego” oscylatora innego wykrywacza. Jeśli antyradar zauważy takie impulsy, może przestać sygnalizować sygnały dla części pasma K lub Ka by nie sygnalizować fałszywych alarmów, których źródłem jest inny wykrywacz. Oczywiście, jeśli inny wykrywacz jest w tym samym pojeździe, to te impulsy występują przez cały czas, więc czułość jest ciągle ograniczona.

Dokładny opis metod używanych do filtrowania fałszywych alarmów powodowanych przez inne wykrywacze jest poza zakresem tego artykułu. Mamy jednak nadzieję, że powyższe przykłady są wystarczające by zobrazować, że używanie dwóch wykrywaczy w jednym samochodzie może być problemem w związku z używanymi technologiami.

 

2. Może to spowodować, że wykrywacz będzie często przerywał

przemiatanie częstotliwości lub przełączy się na „wolne skanowanie”

 

Podsumowanie:
Wykrywacz A pilnie zajmuje się analizowaniem i odrzucaniem fałszywych alarmów powodowanych przez „wycieki” z wykrywacza B, zamiast poszukiwać sygnałów radarów policyjnych. Fakt ten powoduje pogorszenie wydajności.

Szczegóły:
Niektóre wykrywacze szybko przemiatają częstotliwości aż znajdą sygnał radarowy, wtedy zatrzymują przemiatanie lub przełączają się na „wolne skanowanie” by przyjrzeć się dokładniej sygnałowi w celu ustalenia czy jest on rzeczywiście sygnałem policyjnego radaru. Przy pracującym w bezpośrednim sąsiedztwie innym wykrywaczu mogą one widzieć „wycieki” oscylatora i zatrzymywać przemiatanie lub je zwalniać w celu dokładniejszej analizy tych sygnałów. Nawet, jeśli wykrywacz ustali, że nie jest to sygnał radaru policyjnego i nie zasygnalizuje alarmu, to nadal ma to wpływ na spowolnienie szybkości przemiatania, która obniża efektywność wykrywania radarów. Może to być szczególnie ważne w przypadku słabych sygnałów impulsowych radarów ręcznych pracujących daleko lub sygnałów POP.

 

3. Może podnosić „poziom szumów”

 

Mikrofalowe oscylatory pracujące w niedużej odległości mogą podnosić „poziom szumów” w pasmach radarowych. Współczesne wykrywacze używające DSP (cyfrowego przetwarzania sygnałów – przypis autora) uśredniają wyniki poszczególnych przejść po pasmach by obniżyć poziom szumów w celu maksymalnej czułości. Podniesienie poziomu szumów spowoduje, że potrzebny będzie silniejszy sygnał radaru by wykrywacz rozpoznał go pomiędzy szumami.

 

4. Ale ja używałem dwóch wykrywaczy jednocześnie i wyglądało na to,

że pracowały OK. Nie zauważyłem by sobie przeszkadzały.

 

Czasami dwa wykrywacze pracujące w tym samym samochodzie będą pracować normalnie i nie będzie to problemem całkowicie lub przez większość czasu. Może to nie powodować problemów dla jednych częstotliwości lub pasm, ale może powodować dla innych. Mogą one pracować dobrze aż do momentu, gdy momenty przemiatania pasm ułożą się w pewien sposób. I nie ma możliwości by to przetestować lub „spróbować” sprawdzić czy nie przeszkadzają sobie, ponieważ nie wiesz, co wykrywacze właśnie „robią” w swym wnętrzu.

Podsumowując: nie ma możliwości upewnienia się kiedy mogą siebie zakłócać a kiedy nie.

 

5. No a co można powiedzieć o BEL STi-R Euro oraz Plus?

 

Ludzie często pytają: skoro BEL STi-R nie ma „wycieków”, więc nie powinien zakłócać innych wykrywaczy, nie? Właściwie BEL STi-R ma „wycieki” z technicznego punktu widzenia. Ale są one tak małe, że współczesne detektory wykrywaczy radarów (RDD) nie są w stanie ich wykryć (np. Spectre)
Rozważ poniższy fakty:

Więc czy może być problemem praca wykrywacza, który jest czulszy od Spectre w dużo mniejszej odległości od STi-R, niż ta, w jakiej zwykle pracuje Spectre? Zadaliśmy to pytanie niektórym z najświatlejszych umysłów w przemyśle wykrywaczy, nie udało się jednak uzyskać jasnej odpowiedzi „tak” lub „nie”. STi-R nadal potencjalnie może zakłócać inne wykrywacze.

A czy inne wykrywacze mogą zakłócać STi-R? Z pewnością.

 

Podsumowanie

 

Nasza rada: nie używaj jednocześnie dwóch wykrywaczy w jednym pojeździe, jeśli chcesz by Cię chroniły. Jeśli chcesz porównać wydajność dwóch wykrywaczy: wyniki, jakie uzyskasz zawsze będą łatwe do zakwestionowania, jeśli używasz dwóch wykrywaczy jednocześnie. Jeśli chcesz mieć wyniki trudne do zakwestionowania, to przetestuj każdy z wykrywaczy z osobna. Po tym, jeśli chcesz zademonstrować pracę obu – zrób to. Jeśli wyniki będą znacząco inne niż wtedy, gdy pracowały pojedynczo – będziesz wiedział dlaczego.

Powyższy artykuł jest tłumaczeniem wersji angielskiej dostępnej pod adresem http://www.guysoflidar.com/twodetectors.html i został tu zamieszczony dzięki uprzejmej zgodzie zespołu Guys Of Lidar