Najlepsze profesjonalne antyradary i antylasery

Laser (lidar)

Laser (lidar)

Jak działa laser (lidar) ?

Urządzenia laserowe do pomiaru prędkości nazywają się LIDARami (Light Detection andRanging).
LIDARy emitują niewidoczną dla ludzkiego oka wiązkę światła w widmie podczerwieni.

Sygnał jest serią bardzo krótkich impulsów świetlnych, które rozchodzą się w linii prostej, odbijają od Twojego pojazdu i wracają do urządzenia pomiarowego.

Pistolet laserowy używa tych impulsów by zmierzyć odległość do pojazdu. Prędkość jest obliczana na podstawie szybkości powrotu odbitego sygnału do urządzenia przy znajomości prędkości roznoszenia się światła.

LIDARy (zwane popularnie laserami) są nowymi urządzeniami na rynku i nie są tak popularne jak zwykłe fotoradary, dlatego możesz sporadycznie natknąć się na takie urządzenie. W odróżnieniu od wykrywania radarów wykrywanie laserów nie jest tak podatne na fałszywe alarmy. Ponieważ LIDAR, w odróżnieniu od radaru, emituje dużo bardziej skupioną wiązkę, to umożliwia dokładne ustalenie, który z pojazdów został zmierzony jest też trudniejszy do wykrycia.

Z TEGO POWODU NAWET KRÓTKI ALARM LASEROWY NIE POWINIEN BYĆ ZIGNOROWANY.

Mierniki laserowe mają pewne ograniczenia. Są bardziej wrażliwe na warunki pogodowe od radarów, co powoduje, że zasięg LIDARu jest zmniejszany przez wszystko co zmniejsza widoczność, np. mgłę, deszcz lub dym.

LIDAR nie może mierzyć przez szybę i nie może być w ruchu. Ponieważ miernik laserowy musi „widzieć” i dotyczy go tzw. błąd cosinusowy (niedokładność, która zwiększa się wraz ze wzrostem kąta pomiędzy Liderem a kierunkiem przemieszczania się pojazdu), to zwykle używane są do pomiaru prędkości wzdłuż drogi lub z kładki nad drogą.

LIDAR może być używany w dzień jak i w nocy.