Najlepsze profesjonalne antyradary i antylasery

Inne modele Beltronics

Inne modele Beltronics

Ważna informacja na temat innych modeli firmy Betronics

Informujemy, że inne modele  wykrywaczy Beltronics albo nie posiadają funkcji niezbędnych do poprawnej pracy w Polsce albo nie są przeznaczone na rynek Europejski więc ich legalna dystrybucja nie jest dozwolona

Urządzenia te nie są objęte gwarancją Beltronics, nie jest dla nich udzielane wsparcie techniczne ani nie są dla nich dostępne usługi serwisowe…

Wśród tych modeli pragniemy szczególnie wymienić:

 

  • GX65 z GPS

  • 925

  • VECTOR 3LX Remote

  • RX65 (bez literki „e” w nazwie)

  • RX75 oraz RX75 Plus

  • Vector 995, 965, 955, 940

  • Vector 975R

  • STi Driver


Jednocześnie informujemy, że samo umieszczenie znaku CE na urządzeniu nie jest dowodem jego przeznaczenia na rynek Unii Europejskiej Znak ten jest tylko informacją zogodności z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE